הטרור האישי כשלב באלימות המהפכנית בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה20

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1973