פרופ' אברהם פאוסט

דוא"ל
avraham.faust@biu.ac.il
תחומי מחקר
  מחקר

  אברהם (אבי) פאוסט הוא פרופ' במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר-אילן. הוא סיים את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת בר-אילן (תש"ס), והשתלם גם באוניברסיטאות אוקספורד (visiting graduate student) והרווארד (פוסט-דוקטורט). בנוסף, בשנת 2008 הוא שימש כ Kennedy Leigh Fellow במרכז ללימודי עברית ויהדות באוניברסיטת אוקספורד, ובשנת 2012-2013 פרופ' אורח באוניברסיטת הרווארד.

  אבי פאוסט השתתף במספר חפירות וסקרים ארכיאולוגיים בישראל ובחו"ל, ומאז שנת 2006 הוא מנהל את פרוייקט החפירות והסקר בתל עיטון וסביבותיו.

  תחומי התמחותו של פרופ' פאוסט הם ארכיאולוגיה והיסטוריה של ארץ-ישראל בתקופות השונות, בדגש בתקופת הברונזה והברזל (ארכיאולוגיה מקראית), בעיקר בהיבטים חברתיים, אנתרופולוגיים ומתודיים.

  פרופ' פאוסט פרסם עשרות רבות של מאמרים ומספר ספרים במגוון נושאים הקשורים לארכיאולוגיה ולהיסטוריה של ארץ-ישראל. בין ספריו ניתן למנות את הבאים:  החברה הישראלית בתקופת המלוכה: מבט ארכיאולוגי (יד בן צבי, ירושלים, תשס"ה), תולדות ההתיישבות בארץ ישראל: ניתוח כמותי לאור ממצאי חפירות ההצלה והחפירות היזומות (מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים, אוניברסיטת בר-אילן, בקרוב; עם פרופ' זאב ספראי), Israel's Ethnogenesis: Settlement, Interaction, Expansion and Resistance (London: Equinox, 2006) ]הספר זכה בשלשה פרסי ספרים, בפרס איירין לוי סאלה לספרים בארכיאולוגיה של ישראל, בפרס ע"ש ארנסט רייט של בתי הספר האמריקאים לחקר המזרח ובפרס מטעם החברה לארכיאולוגיה מקראית[,The  Archaeology of the Israelite Society in the Iron Age II (Winona Lake: Eisenbrauns, 2012), The  Excavations at Kh. er-Rasm: The Changing Faces of the Countryside (Oxford:  Archaeopress, 2011; with Adi Erlich), and Judah in the Neo-Babylonian Period (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2012).

  פרסומים

  פרופ' אברהם פאוסט- רשימת פרסומים

  ראו גם: http://biu.academia.edu/AvrahamFaust

  - סמל זה מצביע על כך שניתן להוריד את המאמר

   ספרים

  1. פאוסט, א', תשס"ה, החברה הישראלית בתקופת המלוכה: מבט ארכיאולוגי , ירושלים: יצחק בן צבי.

  2. Faust, A., 2006, Israel’s Ethnogenesis: Settlement, Interaction, Expansion and Resistance, Equinox, London [the book has won the IRENE LEVI-SALA PRIZE FOR BOOKS IN THE ARCHAEOLOGY OF ISRAEL 2008 in the 'semi-popular' category, the G. Ernest Wright Book Award of the American Schools of Oriental Research], and the Biblical Archaeology Society Publication Award for the best scholarly book on Archaeology for the years 2007-2008)

  3.  פאוסט, א', ואחרים, תשס"ח, חיי יום-יום בתקופת המקרא, יחידה 8 בקורס של האוניברסיטה הפתוחה על תקופת הבית הראשון (מהדורה ניסיונית).

  4. Faust A. and A. Erlich, 2011, Kh.  er-Rasm: The Changing Faces of the Countryside, Oxford: Archaeopress.      (the file includes the book's cover, introduction and bibliography)                   

  Faust, A. 2012, The Archaeology of Israelite Society in Iron Age II, Winona Lake: Eisenbrauns .5.

  (the file includes the title, contents, preface, introduction and references)

   

  6. Faust, A. 2012, Judah in the Neo-Babylonian Period: The Archaeology of Desolation, Atlanta:  Society of Biblical Literature

  7. פאוסט, א' וספראי, ז', בדפוס, תולדות ההתיישבות בארץ-ישראל: ניתוח כמותי לאור ממצאי חפירות ההצלה והחפירות היזומות, רמת גן, מרכז רנרט ללימודי ירושלים.

   

   

   עריכה

  1. ספראי, ז', וא' פאוסט (עורכים), תשנ"ה,  חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס הראשון, רמת גן.

  2. פאוסט, א' (עורך), תשנ"ז, חידושים בחקר ירושליםדברי הכנס השני, רמת גן.

  3. פאוסט, א', וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים,  דברי הכנס השלישי, רמת-גן, תשנ"ח.

  4. פאוסט, א', וא' מאיר (עורכים), תשנ"ט, תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה: כיוונים חדשים בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, רמת-גן.

  5. פאוסט, א', וא' ברוך (עורכים), תש"ס, חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס החמישי, רמת-גן.

  6. פאוסט, א', וא' ברוך (עורכים), תשס"א, חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השישי, רמת-גן.

  7. פאוסט, א', וא' ברוך (עורכים), תשס"ב, חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, רמת-גן.

  8. ברוך, א', וא' פאוסט (עורכים), תשס"ג, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השמיני, רמת-גן.

  9. ברוך, א', ע' ליבנר וא' פאוסט (עורכים), תשס"ד, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשיעי, רמת גן.

  10. ברוך, א', וא' פאוסט (עורכים), תשס"ה, חידושים בחקר ירושלים, הקוב ץ העשירי, רמת גן.

  11. אקרמן, א', א' פאוסט וא' מאיר (עורכים), תשס"ה, ארכיאולוגיה וסביבה, רמת גן.

  12. ברוך, א', צ' גרינהוט וא' פאוסט (עורכים), תשס"ו, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ האחד עשרה, רמת גן.

  13. ברוך, א', וא' פאוסט (עורכים), תשס"ז, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השנים-עשר, רמת גן.

  14. ברוך, א', א' לוי וא' פאוסט (עורכים), תשס"ח, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השלשה-עשר, רמת גן.

  15. ברוך, א', א' לוי וא' פאוסט (עורכים), תשס"ט, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ הארבעה-עשר, רמת גן.

  16. ברוך, א', א' לוי וא' פאוסט (עורכים), תש"ע, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ החמישה-עשר, רמת-גן.

  17. ברוך, א', א' לוי וא' פאוסט (עורכים), תשע"א, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השישה-עשר, רמת-גן.

  18. ברוך, ע', לוי, א' ופאוסט, א' (עורכים), תשע"ב, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השבעה-עשר, רמת גן.

  19. Master, D., Faust, A., Alpert-Nakhai, B., and Zangenberg J.K. (eds.), 2013, Oxford Encyclopedia of Bible and Archaeology, New York: Oxford University Press.

  20. ברוך, א' וא' פאוסט (עורכים), תשע"ד, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשעה-עשר, רמת גן.

  21. ברוך, א' וא' פאוסט (עורכים), תשע"ה, חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשרים, רמת גן.

   

   מאמרים

  1. פאוסט, א', תשנ"ה, "ההתיישבות במורדות המערביים של השומרון בשלהי תקופת הברזל", בתוך: ז"ח ארליך וי' אשל (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס הרביעי, תשנ"ד, קדומים-אריאל, עמ' 30-23.

  2. פאוסט, א', תשנ"ז, "ה'מגרש' בממצא הארכיאולוגי", בית מקרא קמ"ח: 27-20.

  3. פאוסט, א', תשנ"ז, "הערה למקומה של כתובת השילוח ולחציבת הנקבה", חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השני, רמת-גן, עמ' 24-21.

  4. פאוסט, א', תשנ"ז, "השפעת גידולה של ירושלים בשלהי תקופת הברזל על צורות היישוב הכפרי שסביבה", קתדרה84: 62-53.

  5. פאוסט, א', תשנ"ז, "מבנה המשפחה בכפר בתקופת הברזל ב'", בתוך: ש' דר וז' ספראי (עורכים), הכפר הקדום בארץ-ישראל, תל-אביב, עמ' 146-131.

  6. לוין י', וא' פאוסט, תשנ"ח, "הקשרים בין אשר ובנימין", מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השביעי, תשנ"ז, קדומים-אריאל,  עמ' 231-225.

  7. פאוסט, א', וע' ארליך, תשנ"ח, "החפירות בח'רבת א-ראסם - בלב פארק בריטניה", בתוך: ד' מדור (עורך), פארק בריטניה ומרכז השפלה, עמ' 170-167.

  8. פאוסט, א',  וא' מאיר, תשנ"ט, "תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל", בתוך: א' פאוסט וא' מאיר (עורכים), תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה, רמת-גן, עמ' 10-5.

  9. פאוסט, א', תשנ"ט, "פתח לעבר: ארכיטקטורה, שפה וקוסמולוגיה בתקופת הברזל", בתוך: א' פאוסט וא' מאיר (עורכים), תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה, רמת-גן, עמ' 95-78.

  10. Faust, A. 1999, “Socioeconomic Stratification in an Israelite City: Hazor VI as a Test Case”, LevantXXXI: 179-190.

  11. Faust, A. 1999, "Differences in Family Structure Between Cities and Villages in the Iron Age II",Tel-Aviv, 26: 233-252.

  12. פאוסט, א', תש"ס, "מכפרירים למלוכה: מבט מהכפר על ראשית המלוכה בישראל", קתדרה 94: 32-7.

  13. פאוסט, א', תש"ס, "הארגון הקהילתי בכפר הישראלי בתקופת המלוכה", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, י"ב: 104-91.

  14. פאוסט, א', וע' ארליך, תש"ס, "ח' א-רסם (1999-1997)", חדשות ארכיאולוגיות 111: 106, *78 - *79.

  15. Faust, A.  2000, “A Note of Hezekiah’s Tunnel and the Siloam Inscription”, Journal for the Study of the Old Testament 90: 3-11.

  16. Faust, A. 2000, “Ethnic Complexity in Northern Israel During the Iron Age II”, Palestine Exploration Quarterly 132\1: 2-27.

  17. Faust, A. 2000, “The Rural Community in Ancient Israel During Iron Age II”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 317: 17-39.

  18. פאוסט, א', תשס"א, "מסחר, התפתחות טכנולוגית וראשית המדינה בישראל", קתדרה 97:  168-165.

  19. Faust, A. 2001, “Doorway Orientation, Settlement Planning and Cosmology in Iron Age Israel”,Oxford Journal of Archaeology 20.2: 129-155.

  20. Bunimovitz S., and A. Faust, 2001, “Chronological Separation, Geographical Segregation or Ethnic Demarcation? Ethnography and the Iron Age Low Chronology”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 322: 1-10.

  21. פאוסט, א', תשס"א, "מבנה החברה בחצור במאה הח' לפנה"ס", בתוך: א' מאיר וא' ברוך (עורכים), אדם, ציווליזציה, יישוב, רמת-גן, עמ' 150-131.

  22. פאוסט, א', תשס"ב, העורף החקלאי של ירושלים בשלב המעבר מתקופת הברזל לתקופה הפרסית, בתוך: א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, עמ' 83-89.

  23. Faust, A. 2002, “Accessibility, Defense, and Town Planning in Iron Age Israel”, Tel-Aviv 29: 297-317.

  24. Faust, A. 2002, “Burnished Pottery and Gender Hierarchy in Iron Age Israelite Society”, Journal of Mediterranean Archaeology 15.1: 53-73.

  25. Bunimovitz S., and A. 2002, Faust, Ideology in Stone, Understanding the Four Room House, BAR28/4: 32-41, 59-60.

  26. Faust, A. 2003, “Judah in the Sixth Century BCE: A Rural Perspective”, Palestine Exploration Quarterly 135: 37-53.

  27. Faust, A. 2003, “Warren Shaft, Yes it was Used to Draw Water”, BAR 29/5: 70-76.

  28. Faust, A. 2003, “The Farmstead in the Highland of Iron II Israel”, in Dar, S., Maeir, A.M., and Safrai, Z. (eds.), The Rural Landscape of Ancient Israel, Oxford, pp. 91-104.

  29. Faust, A. 2003, “Residential Patterns in the Ancient Israelite City”, Levant 35: 123-138.

  30. Bunimovitz S., and A. Faust, 2003, “Building Identity: The Four Room House and the Israelite Mind”, S. Gitin (ed.), Symbiosis, Symbolism and the Power of the past: Ancient Israel and its Neighbors from the Late Bronze Age through Roman Palestineae, Winona Lake, pp. 411-423 (= Bunimovitz, S., and Faust, A., 2009, Building Identity. Das Vierraumhaus und der "Israelite Mind", in Janowski, B., and Liess, K.,. Der Mensch im Alten Israel: Neue Forschungen zur alttestamentlichen Anthropologie, Freiburg: Herder, pp. 401-418).

  31. Faust, A. 2003, “Abandonment, Urbanization, Resettlement and the Formation of the Israelite State”, Near Eastern Archaeology 66: 147-161.

  32. Faust A., and S. Bunimovitz, 2003, “The Four Room House: Embodying Israelite Society, Near Eastern Archaeology 66: 22-31.

  33. פאוסט, א', תשס"ד, "לשאלת תפקודו של פיר ווארן לאור התגליות החדשות", א' ברוך, ע' ליבנר וא' פאוסט (עורכים),חידושים בחקר ירושלים, הקובץ התשיעי, רמת גן, עמ' 7 - 19.

  34. פאוסט, א', תשס"ד, "התכנון העירוני בארץ-ישראל בתקופת הברזל ב' – ביצורים, מערך הרחובות, מפעלי בנייה ציבוריים וקוסמולוגיה", בתוך י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון: הקובץ הי"ג, אריאל; עמ' 9-26.

  35. Faust, A. 2004, “Pottery Talks: What Ceramics Tell Us About the Social World of Ancient Israel”,Biblical Archaeology Review 30/2: 52-55, 62.

  36. Faust, A. 2004, “’Mortuary Practices, Society and Ideology”: The Lack of Iron Age I Burials in Highlands in Context”, Israel Exploration Journal 54: 174-190.

  37. פאוסט, א', תשס"ה, "הממלכה המאוחדת ואנתרופולוגיה: הערה לוויכוח על מעמדה האפשרי של ירושלים כבירה", בתוך א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשירי, רמת-גן, עמ' 23-36.

  38. פאוסט, א', וא' ברוך, תשס"ה, "בית הכנסת והקהילה היהודית הכפרית בתקופת המשנה והתלמוד: מימון הקמת ותחזוקת בתי הכנסת כמנגנון משווה", קתדרה 116: 49-66.

  39. Faust A., and Z. Safrai, 2005, “Salvage Excavations as a Source for Reconstructing Settlement History in Ancient Israel”, Palestine Exploration Quarterly 137: 139-158.

  40. Faust, A. 2005, “The Settlement on Jerusalem’s Western Hill and the City’s Status in the Iron Age II Revisited”, ZDPV 121: 97-118.

  41. Faust, A. 2004, “Social and Cultural Changes in Judah during the 6th Century BCE and their Implications for our Understanding of the Nature of the Neo-Babylonian Period”, Ugarit Forschungen 36: 157-176.

  42. Faust A., and E. Weiss, 2005, “Judah, Philistia, and the Mediterranean World: Reconstructing the Economic System of the Seventh Century B.C.E.”, BASOR 338: 71-92.

  43. Faust, A. 2005, “The Canaanite Village: Social Structure of Middle Bronze Age Rural Communities”, Levant 37: 105-125.

  44. Faust, A., 2005, “On the Uses of “Land of Israel”, “Palestine” and other terms in the study of “Western Asia”: A Comment on C. Dauphin’s Review”, Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society 23: 177-183.

  45. Faust, A., 2005, “The Israelite Village: Cultural Conservatism and Technological Innovation”, Tel Aviv 32: 204-219.

  46. פאוסט, א'' וז' ספראי, תשס"ה, "חפירות ההצלה כמקור לתולדות ההתיישבות בארץ-ישראל ולהבנת יחסי התיישבות סביבה", בתוך א' אקרמן, א' פאוסט וא' מאיר (עורכים), ארכיאולוגיה וסביבה: דברי הכנס, רמת-גן, עמ',  163- 169.

  47. Faust, A. 2006, “Trade, Ideology and Boundary Maintenance in Iron Age Israelite Society”, in M. Purthuis and J. Schwartz (eds.), A Holy People, Leiden: Brill, pp. 17-35.

  48. Faust, A., 2006, “Settlement Patterns and State Formation in Southern Samaria and the Archaeology of (A) Saul”, in C. Ehrlich and M. White (eds.), Saul in Story and Tradition, Tubingen: Mohr Siebeck, pp. 14-38.

  49. פאוסט, א', תשס"ו, "מוכיח בשער", ארץ וטבע 105: 36-40 (פורסמה גם גרסה אנגלית:A. Faust, "The Gates of the City", Eretz 105 (2006): 28-32)

  50. Faust, “A. 2006, Farmsteads in Western Samaria’s Foothills: A Reexamination”, in: A.M Maeir and P. De Miroschedji (eds.) "I will speak the riddles of ancient times” (Abiah chidot minei-kedem – Ps. 78:2b): Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of his Sixtieth Birthday Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 477-504.

  51. פאוסט, א', תשס"ז, ההתיישבות הכפרית באזור ירושלים בתקופת הברונזה התיכונה: מבט השוואתי, בתוך א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, הקובץ השנים-עשר, רמת-גן, עמ' 1 - 19.

  52. Faust, A., 2006, "The Negev "Fortresses" In Context: Reexamining the "Fortresses" Phenomenon in Light of General Settlement Processes of the 11th-10th Centuries B.C.E.", Journal of the American Oriental Society 126.2: 135-160.

  53. Faust, A., 2007, "Did Ancient Jerusalem  Draw Water Through Warren's Shaft", Biblical Archaeology Review 33/2: 66-67, 69, 77 (contribution to a debate).

  54. Faust, A., 2007, The Sharon and the Yarkon Basin in the Tenth Century BCE: Ecology, Settlement Patterns and Political Involvement, Israel Exploration Journal 57: 65-82.

  55. Faust A. and Y. Ashkenazy, 2007, Excess in Precipitation as a Cause for Settlement Decline along the Israeli Coastal Plain during the Third Millennium BC, Quaternary Research 68: 37-44

  56. פאוסט, א', תשס"ז, "כלכלה משפחתית, קהילתית וממלכתית בתקופת הברזל ב' (תקופת המלוכה)", ירושלים וארץ-ישראל 4-5: 41—58.

  57. Faust, A., 2007, Settlement Dynamics and Demographic Fluctuations in Judah from the late Iron Age to the Hellenistic Period and the Archaeology of the Persian-Period Yehud, in Y. Levin (ed.), A Time of Change: Judah and its Neighbors During the Persian and Early Hellenistic Periods, London: Continuum, pp. 23-51.

  58. פאוסט, א', תשס"ח, תל עיטון: עיר מתקופת המקרא בשפלה, ארץ וטבע 115: 30—35 (פורסמה גם גרסה אנגלית:A. Faust, Tel 'Eton – A Biblical City in the Shephelah, Eretz Magazine 115 (2008), pp. 56-61).

  59. פאוסט, א', תשס"ז, "העורף החקלאי של ירושלים ומעמדה של העיר בתקופת המקרא", ארץ-ישראל כ"ח (ספר טדי קולק): 165-172.

  60. Faust, A., 2007, Rural Settlements, State Formation, and "Bible and Archaeology", Near Eastern Archaeology 70: 4-9, 22-25 (with responses).

  61. Faust, A., 2008, "Settlement and Demography in Seventh Century Judah and the Extent and Intensity of Sennacherib's Campaign", Palestine Exploration Quarterly 140: 168-194.

  62. Faust, A., 2009, Cities, Villages and Farmsteads: The Landscape of Leviticus 25: 29-31, in Schloen, D., (ed.), Exploring the Longue Duree: Essays in Honor of Prof. Lawrence E. Stager, Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 103-112. copyright © 2009 by Eisenbrauns; placed here by permission of the publisher. Book may be purchased here: http://www.eisenbrauns.com /item/SCHEXPLOR 

  63. Faust A. and S. Bunimovitz, 2008, The Judahite Rock-Cut Tomb: Family Response at a Time of Change, Israel Exploration Journal 58: 150-170.

  64. Faust A. and A. Golani, 2008, A Community in Transition: The Early Bronze Age Site at Qiryat Ata as a Test Case, Tel Aviv 35: 215-243.

  65. פאוסט, א'' וע' ארליך, תשס"ח, מדיניות החשמונאים כלפי האוכלוסיה הנוכרית לאור חפירות ח' א-רסם ואתרים כפריים נוספים, ירושלים וארץ-ישראל 6: 5—32.

  66. פאוסט, א', וז' ספראי, תשס"ח, "שינויים בדפוסי קבורה בארץ-ישראל לאור ממצאי חפירות ההצלה", בתוך ש' בר (עורך), בהר ובשפלה ובערבה (יהושע יב, ח'): עיונים ומחקרים מוגשים לאדם זרטל בשנת השלושים לסקר הר מנשה, ירושלים, אריאל,  עמ' 105—121.

  67. פאוסט, א',  תשס"ט, מסע סנחריב להר יהודה וירושלים: מבט חדש, בתוך א' ברוך, א' לוי וא' פאוסט  (עורכים),חידושים בחקר ירושלים: הקובץ הארבעה-עשר, רמת-גן, עמ' 89—106.

  68. בונימוביץ, ש', וא' פאוסט, תשס"ט, הארכיאולוגיה של תקופת המקרא בשנות האלפיים: לקראת דיאלוג מחודש בין הארכיאולוגיה והמקרא, בתוך א' ברוך, א' לוי וא' פאוסט  (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הקובץ הארבעה-עשר, רמת-גן, עמ' 7—23.

  69. פאוסט, א' (ראיון), תשס"ט, "בין זהות למוצא: מיהו ישראלי", ארץ וטבע 118: 36—39 (כתבה במגזין, מבוססת על ראיון) (פורסמה גם גרסה אנגלית: A. Faust (interview), "Between Identity and Origin: Who Were the First Israelites?", Eretz 117 (2008): 56-63)

  70. פאוסט, א', תשס"ט, "ראשית ישראל: העימות של מתיישבי ההר עם הכנענים ועם הפלשתים גיבש את הזהות האתנית שלהם כישראל", גליליאו 127 (מרץ 2009), עמ' 62—67.

  71. Faust, A., and Y. Ashkenazy, 2009, Settlement Fluctuations and Environmental Changes in Israel's Coastal plain during the Early Bronze Age, Levant 41: 19-39.

  72. פאוסט, א', תשס"ט, יהודה בתקופה הניאו-בבלית: המשכיות או משבר, ארץ-ישראל כ"ט (ספר אפרים שטרן): 339—347.

  73. Faust, A. 2009, Tel 'Eton 2006-2007 (Notes and News), Israel Exploration Journal 59: 112-119.

  74. פאוסט, א', תשס"ט, "ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב": הטרמינולוגיה היישובית המקראית לאור הממצא הארכיאולוגי", עיוני מקרא ופרשנות לכבוד פרופ' משה גרסיאל, כרך ט', רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 357—367.

  75. Faust, A. 2009, Archaeology and Politics in Israel: A Different Perspective, in B. Bailer (ed.) 60 Years Israel- Aspects from History and Present (Studien zur politischen Wirklichkeit Vol. 25), Vienna: Braumuller\Anton Pelinka, pp. 149-165.

  76. Faust, A., 2009, How Did Israel Become a People? The Genesis of Israelite Identity, Biblical Archaeology Review 201: 62-69, 92-94.

  77. פאוסט, א', תש"ע, לשאלת תיארוכו ותפקודו של מבנה האבן הגדול בעיר דוד, בתוך א' ברוך, א' לוי-רייפר וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הכנס החמישה-עשר, רמת גן, עמ' 29—43.

  78. Bunimovitz, S., and Faust, A., 2010, Reconstructing Biblical Archaeology: Toward an Integration of Archaeology and the Bible, in T.E. Levy (ed.), Historical Biblical Archaeology and the Future – The New Pragmatism, London: Equinox, pp. 43-54.

  79. Faust, A., 2010, Future Directions in the Study of Ethnicity in Ancient Israel, in T.E. Levy (ed.)Historical Biblical Archaeology and the Future – The New Pragmatism, London: Equinox, pp. 55-68. 

  80. Faust, A., 2010, The Archaeology of the Israelite Cult: Questioning the Consensus, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 360:23-35.

  81. Faust, A, and Lev-Tov, J., 2011, The Construction of Philistine Identity: Ethnic Dynamics in 12th-10th Centuries Philistia, Oxford Journal of Archaeology 30: 13-31.

  82. פאוסט, א', תשע"א, ביקורת הנביאים והמצב החברתי בישראל ויהודה: מבט ארכיאולוגי,  עיוני מקרא ופרשנות (לכבוד ש' ורגון), כרך י', רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 263 – 279.

  83. Faust, A., 2011, Households Economies in the Kingdoms of Israel and Judah, in A. Yasur-Landau, J. Ebeling and L. Mazow, Household Archaeology in the Bronze and Iron Age Levant, Leiden: Brill, pp. 255-273.

  84. Katz H., and A. Faust, 2011, Distribution and Use of Storage Vessels in the Kingdom of Judah, in I. Finkelstein et-al. (eds.), The Fire Signals of Lachish: Studies in the Archeology and History of Israel in the Late Bronze Age, Iron Age, and Persian Period in Honor of David Ussishkin Festschrift, Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 175-184Copyright © 2009 by Eisenbrauns; placed here by permission of the publisher. Book may be purchased here: http://www.eisenbrauns.com/item/FINFIRESI

  85. Faust, A., 2011, The Large Stone Structure in the City of David: A Reexamination, ZDPV 126: 116-130.

  86. Faust, A., 2011, The Interests of the Assyrian Empire in the West: Olive Oil Production as a Test-Case, Journal of the Economic and Social History of the Orient 54: 62-86.

  87. Faust, A., 2011, Tel 'Eton Excavations (2006-2009): A Preliminary Report, Palestine Exploration Quarterly 143: 198-224.

  88. פאוסט, א' וארליך, תשע"א, ע', ח' א-רסם – אתר כפרי בשפלת יהודה, קדמוניות 141: 49 – 54.

  89. פאוסט, א', תשע"ב, כיצד נקברו הישראלים? להיעדרם של קברים בממצא הארכיאולוגי מתקופת הברזל בחבלי ההר, בתוך א' טבגר, ז' עמר ומ' ביליג (עורכים), במעבה ההר: מחקרי הר אפרים ובנימין, ללא מקום הוצאה, עמ' 32-13.

  90. A. Faust and E. Weiss, 2011, Between Assyria and the Mediterranean World: The Prosperity of Judah and Philistia in the Seventh Century BCE in Context, in T. Wilkinson, S. Sherratt and J. Bennet (eds.), Interweaving worlds: systemic interactions in Eurasia, 7th to 1st millennia BC, Oxford: Oxbow, pp. 189-204. 

  91. כץ, ח', ופאוסט, א', תשע"ב, שכבת החורבן האשורית בתל עיטון, ארץ-ישראל 30 (ספר בן-תור), עמ' 274-256.

  92. Faust,  A., 2011, Deportation and Demography in Sixth Century B.C.E. Judah, in B.E. Kelle, F. Ritchel Ames, J.L. Wright (eds.), Interpreting Exile: Interdisciplinary Studies of Displacement and Deportation in Biblical and Modern Contexts, Atlanta: Society of Biblical Literature, pp. 91-103.

  93. Faust, A., 2011, The Israelites and the Sea: Ecology, World Views and Coastal Settlements, Ugarit Forschungen 43: 117-130. 

  94. Faust, A., and Katz, H., 2011, Philistines, Israelites and Canaanites in the Southern Trough Valley during the Iron Age I, Egypt and the Levant 21: 231-247. 

  95. Faust, A., and Eshel, E., 2012, An Inscribed Bulla with Grazing Doe from Tel 'Eton, in M.J. Lundberg, S. Fine and T.W. Pitard (eds.), Puzzling out the Past: Studies in the Northwest Semitic Languages and Literatures in Honor of Bruce Zuckerman, Leiden: Brill, pp. 63-70.

  96. Faust, A., 2012, Social, Cultural and Demographic Changes in Judah during the Transition from the Iron Age to the Persian Period, in J. Ro (ed.), From Judah to Judaea: Socio-economic Structures and Processes in the Persian Period, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, pp. 106-132.

  97. Katz, H., and Faust, A., 2012, The Assyrian Destruction Layer at Tel 'Eton, Israel Exploration Journal 62: 22-53 (updated English version of #115).

  98. Faust, A., 2012, Did Eilat Mazar Find David's Palace? Biblical Archaeology Review Sept/Oct 2012: 47-52, 70.

  99. Faust, A., 2012, Between Israel and Philistia: Ethnic Negotiations in the Iron Age I, in G. Galil et-al. (eds.), The Ancient Near East in the 12th-10th Centuries BCE: Culture and History, Munster: Ugarit Verlag, pp. 121-135. 

  100. Faust, A., and Katz, H., 2012, Survey, Shovel Tests and Excavations at Tel 'Eton: on Methodology and Site History, Tel Aviv 39: 158-185.

  101. Faust, A., 2013, Decoration versus Simplicity: Pottery and Ethnic Negotiations in Early Israel, Ars Judaica 9: 7-18. 

  102. Faust, A., 2013, Early Israel: An Egalitarian Society, Biblical Archaeology Review 39/4: 45-49, 62-63

  103. Faust, A., 2013. The Shephelah in the Iron Age: A New Look on the Settlement of Judah, Palestine Exploration Quarterly 145: 203-219.

  104. פאוסט, א', תשע"ד, תהליך גידולה הטריטוריאלי והדמוגרפי של ירושלים בתקופת הברזל: מתי, כמה ולמה? בתוך א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הקובץ התשעה-עשר, רמת גן: מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים, עמ' 7—37. 

  105. Faust, A., 2013, From Regional Power to Peaceful Neighbor: Philistia in the Iron I-II Transition,Israel Exploration Journal 63: 174-204.

  106. Faust, A., 2014, On Jerusalem's Expansion during the Iron Age II, in N. Mulder, E. Van der Steen and J. Boertien (eds.), Exploring the Narrative: Jerusalem and Jordan in the Bronze and Iron Ages, London: Bloomsbury T&T Clark, 256-285.

  107. Faust, A., and Bunimovitz, S., 2014, The House and the World: The Israelite House as a Microcosm, R. Albertz, B. Alpert Nakhai, S.M. Olyan and R. Schmitt (eds), Family and Household Religion: Toward a Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, Epigraphy, and Cultural Studies, Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 143-164. Copyright © 2009 by Eisenbrauns; placed here by permission of the publisher. Book may be purchased here: http://www.eisenbrauns.com/item/ALBHOUSEH

  108. Faust, A., and Lev-Tov, J., 2014, Philistia and the Philistines in the Iron Age I: Interaction, Ethnic Dynamics and Boundary Maintenance, HIPHIL Novum 1: 1-24.

  109. Faust, A., Katz, H., Ben-Shlomo, D., Sapir, Y., and Eyall, P., 2014, Tel 'Eton/Tell 'Etun and its Interregional Contacts from the Late Bronze Age to the Persian-Hellenistic Period: Between Highlands and Lowlands, ZDPV 130: 43-76.

  110. פאוסט, א', תשע"ד, חפירות תל עיטון, זמן עבר 20: 16—17.

  111. Katz, H., and Faust, A., 2014, The Chronology of the Iron Age IIA in Judah in the Light of Tel 'Eton Tomb C3 and Other Assemblages, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 371: 103-127.

  112. Faust, A., 2014, The History of Tel 'Eton Following the Results of the First Seven Seasons of Excavations (2006-2012), in P. Bieliński, M. Gawlikowski, R. Koliński, D. Ławecka, A. Sołtysiakand and Z. Wygnańska (eds.), Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE): 30 April – 4 May 2012, University of Warsaw (Volume 2, Excavations and Progress Reports), Harrassowitz: Wiesbaden, pp. 585-604. 

  113. פאוסט, א', תשע"ה, האימפריה האשורית וכלכלת ארץ-ישראל במאה השביעית לפסה"נ: תעשיית השמן כמקרה מבחן, בתוך א' טבגר, ז' עמר ומ' ביליג (עורכים), במעבה ההר: מחקרי הר אפרים ובנימין, קובץ רביעי, אריאל – טלמון: מדרשת הרי גופנא, עמ' 121—144.

  114. פאוסט, א', תשע"ה, דרום ארץ-ישראל במעבר מתקופת הברזל א' לתקופת הברזל ב': שינויים יישוביים, דמוגרפיים ופוליטיים, בתוך א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הקובץ העשרים, רמת גן, מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים, עמ' 35—65. 

  115. Faust, A., 2014, Highlands or Lowlands: Reexamining Demographic Processes in Iron Age Judah,Ugarit Forschungen 45: 111-142. 

  116. Faust, A., in press, The Emergence of Iron Age Israel: On Origins and Habitus, in T.E. Levy et al. (eds.), Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective, Springer.

  117. Faust, A., and Safrai, Z., in press. Toward a Quantitative Study of the History of Settlement in Ancient Israel: Burials as a Test-Case, in T.E. Levy, S.H. Savage, C. Baru and O. LaBianca (eds.), Portal Science and Archaeology: Views from the Mediterranean Lands, London, Equinox.

  118. Faust, A., in press, The Emergence of Israel and Theories of Ethnogenesis, in S. Niditch (ed.),Blackwell Companion to Ancient Israel, Oxford: Blackwell.

  119. Faust, A., in press, Settlement, Economy and Demography under Assyrian Rule in the West: The Territories of the Former Kingdom of Israel as a Test-Case, Journal of the American Oriental Society.

  120. Faust, A., and Katz, H., in press, Tel 'Eton Cemetery: An Introduction, Hebrew Bible and Ancient Israel.

  121. Moyal, Y., and Faust, A., in press, Jerusalem's Hinterland in the Eight-Seventh Centuries BCE: Towns, Villages, Farmsteads and Royal Estates, Palestine Exploration Quarterly.

  122. Faust, A., Katz, H., and Eyall, P., in press, Late Persian – Early Hellenistic Remains at Tel 'Eton: A Preliminary Report (2006-2014), Tel Aviv.

  123. Faust, A., 2015, Chronological and Spatial Changes in the Rural Settlement Sector of Ancient Israel during the Iron Age: An OverviewRevue Biblique 122: 247-267 

  124. Faust, A., in press, The Bible, Archaeology, and the Practice of Circumcision in Israelite and Philistine Societies, Journal of Biblical Literature.

  125. Faust, A., 2015, The "Philistine Tomb" at Tel 'Eton: Cultural Contact, Colonialism, and Local Responses in Iron Age Shephelah, IsraelJournal of Anthropological Research 71: 195-230 

   

   מאמרי ביקורת

  1. עודד ב', וא' פאוסט, תשס"ו, "ארץ יהודה בתקופה הנאו-בבלית – מאמר ביקורת", קתדרה 121:  171—178.

  2. פאוסט, א', תשס"ח, לחפור את התנ"ך או לקבור אותו? (מאמר ביקורת על: יצחק מייטליס, לחפור את התנ"ך: על מקרא וארכיאולוגיה, ירושלים תשס"ו), ירושלים וארץ-ישראל 6: 137—156.

  3. פאוסט, א', תש"ע מאמר ביקורת על אריה ש' איסר ומתניה זהר, תשס"ח, והרעב כבד בארץ: שינויי אקלים והשפעתם על ההיסטוריה של ארצות המקרא, כרמל, ירושלים, ציון 75: 216 – 224.

   

   ביקורות ספרים

  1. Faust, A., 2004, Review of  W.G. Dever: Who Were the Israelites and Where Did They Come From?, Biblical Archaeology Review  30/5: 58-60.

  2. Faust, A. 2006, Review of: N. Lapp (ed.), Preliminary Excavation Reports and Other Archaeological Investigations: Tell Qarqur, Iron I Sites in the North-Central Highlands of Palestine (Annual of the American Schools of Oriental Research 56, 1999), Boston, 2003, Journal of Near Eastern Studies 65: 315-316

  3. Faust, A., 2009, Review of Rudolph Cohen and Hannah Bernick-Greenberg, Excavations at Kadesh Barnea (Tell el-Qudeirat) 1976-1982, Jerusalem: Israel Antiquities Authority, 2007,American Journal of Archaeology 113.2 (on-line publication).

  4. Faust, A., 2009, Review of A.E. Killebrew, Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Philistines and Early Israel 1300-1100 B.C.E., Atlanta: SBL, 2005, Near Eastern Archaeology 72: 107-109.

  5. Faust, A. 2011, Review of I. Finkelstein and A. Mazar (edited by B.B. Schmidt), The Quest for Historical IsraelDebating Archaeology and the History of Early Israel, Atlanta: Society for Biblical Literature, 2007, Journal of Near Eastern Studies 70: 366-367.

   

   ערכים אנציקלופדיים

  1. Faust, A., 2001, “Housing, Iron Age”, Encyclopedia of Archaeology in the Holy Land, pp. 235-236.

  2. Faust, A., 2006, "Cities and Towns in Ancient Israel (Bronze and Iron Ages), in H. Selin (ed.),Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures(Springer; Internet Encyclopedia).

  3. Faust, A., 2006, "Water Systems in Bronze and Iron Age Israel", in H. Selin (ed.), Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures (Springer; Internet Encyclopedia).

  4. Faust, A., in press, House, in G. Lehman A. Berlejung, J. Kamlah and M. Daviau (eds.),Encyclopedia of Material Culture in the Biblical World, Tubingen: Mohr Siebeck.

  5. Faust, A., in press, Villages and Rural Settlements, in G. Lehman A. Berlejung, J. Kamlah and M. Daviau (eds.), Encyclopedia of Material Culture in the Biblical World, Tubingen: Mohr Siebeck.

  6. Faust, A., 2013, Philistines, in Bagnall, R., Brodersen, K., Champion, C., Erskine, A., and Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford: Willey-Blackwell.

  7. Faust, A., 2013, Lachish, in Bagnall, R., Brodersen, K., Champion, C., Erskine, A., and Huebner, S. (eds.), The Encyclopedia of Ancient History, Oxford: Willey-Blackwell.

  8. Faust, A., in press, Tel Eton, in Encyclopedia of the Bible and its Reception.

  9. Faust, A., in press, Four Room House, in Encyclopedia of the Bible and its Reception.

  10. Faust, A., 2012, Biblical Archaeology, Oxford Bibliographies Online in Jewish Studies (online encyclopedia).

  11. Faust, A., 2013, Domestic Architecture, Bronze and Iron Ages, in D. Master, B. Alpert-Nakhai A. Faust and J.K. Zangenberg (eds.), Oxford Encyclopedia of Bible and Archaeology, New York: Oxford University Press, pp. 302-310.

  12. Faust, A., 2013, Coastal Plain, in D. Master, B. Alpert-Nakhai, A. Faust and J.K. Zangenberg (eds.), Oxford Encyclopedia of Bible and Archaeology, New York: Oxford University Press, pp. 211-218.

  13. Faust, A., 2013, Villages, Cities and Towns, in D. Master, B. Alpert-Nakhai, A. Faust and J.K. Zangenberg (eds.), Oxford Encyclopedia of Bible and Archaeology, New York: Oxford University Press, pp. 203-211. 

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 30/04/2023