ד"ר אורי בר-נוי

ד"ר
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

1983, B.A. בהיסטוריה כללית ושפה וספרות צרפתית, אוניברסיטת חיפה
1992, M.A. בהיסטוריה של ברית המועצות ומזרח אירופה, אוניברסיטת תל-אביב
2000 Ph.D בהיסטוריה בינלאומית, London School of Economics and Political Science.
 
עבודת תיזה
Anglo-Soviet Relations during Churchill's Peacetime Administration, 1951-1955: Cold War Politics, Propaganda, Trade and Détente (LSE: London, March 2000)
 
מנחים:
 
Dr. Anita J. Prazmowska (LSE)
Professor John Wilson Young (Leicester University) 

פירסומים

Books
The Cold War and Soviet Mistrust of Churchill's Pursuit of Détente, 1951-1955 (Brighton and Portland: Sussex Academic Press, 2008)
Articles
A Short List for the Long Haul: Britain's Role in the Process of Relaxing Strategic Export Controls throughout 1953-1954 Revisited”, (Contemporary British History, Birmingham University, forthcoming- Accepted for publication in November 2010)
"Anglo-Soviet Cooperation during the Far Eastern Conference at Geneva, April-July 1954", (Europe-Asia Studies, Glasgow University, under review)

 

מאמרים ופרקים בספרים
“Georgi Malenkov’s Leadership and the Post-Stalinist Struggle for Succession
in the Soviet Union, March 1953-February 1955”, in Leadership in Crisis,
ed. Moises Orfali (Bar-Ilan Series in History, Bar-Ilan University Press, 2007): pp. 159-194.
 
"Moscow and the Curtailment of British Exports as Part of the American led Economic Warfare against the Communist Bloc, 1951-4", in East-West Trade
and the Cold War, eds. Jari Eloranta and Jari Ojala (University of Jyvaskyla:  Jyvaskyla Studies in Humanities, 2005): pp. 63-75.
 
 
מאמרים בכתבי עת
 
Rami Ginat and Uri Bar-Noi, "A Tacit Support of Terrorism: The Rapprochement between the USSR and Palestinian Guerilla Organization following the 1967 War" The Journal of Strategic Studies 30(2) April 2007: pp. 255-284.
                                                                                                                        B grade
 
“The Soviet Union and the Six-Day War: Revelations from the Polish Archives”, Cold War International History Project Bulletin, E-dossier No. 8, August 2003: pp. 1-10.
                                                                                                                       
                                                                                                                        Unknown grade
 
“The Soviet Union and Winston Churchill’s Appeals for High-Level Talks, 1953-1954: New Evidence from the Russian Archives”, Diplomacy and Statecraft, 9(3) [United Kingdom] November 1998: pp. 110-133.
                                                                                                                        Unknown grade
 
 
ספרים ומאמרים (שהתקבלו לפרסום)
 
The Cold War and Soviet Mistrust of Churchill's Pursuit of Détente, 1951-1955(Brighton and Portland: Sussex Academic Press, February 2007), 310 p.
 
 
 
מאמרים בשיפוט
 
“A Short List for the Long Haul: The Board of Trade’s Role in the Relaxation of Strategic Export Controls, 1952-1954” (Cold War History Journal, London, under review) 27pp.
 
 
ב. פרסומים לא שפיטים:
 
The Soviet Union and the Six Day War: New Archival Revelations from Poland”, Herzog Center Newsletter [IL, Ben-Gurion University] Vol. 6, May 2001: pp. 8-9.
 
“The Sword and the Shield: KGB, the Popular Front for Palestinian Liberation and Mitrokhin Files”, Herzog Center Newsletter [IL, Ben-Gurion University] Vol. 5, January 2001: pp. 8-9.
 
 
 
"Russia's Search for Great Power Status and its Policy towards Iran", in Yuri Bylav (ed.), Israel, Russia and the Iranian Boiling Pot (Moscow: the International Foundation Experimental Creativity Center (ECC), Forthcoming), 8p. 
 
 
ג. הרצאות בכנסים מדעיים:
 
"Russian-Japanese Relations and the ongoing Dispute over the Kurile Islands", Celebrating the 50th Anniversary of Japan's Admission to the UN: Japan's Present International Standing in Historical Perspective, Conference at Haifa University, on 28 November 2006.
 
"Russia's Search for Great Power Status and Policy towards Iran", International Seminar on Israel, Russia and the Iranian Boiling Pot, organized by the Interdisciplinary Center in Herzeliya, Dan Hotel, Tel-Aviv, on13 November 2006.
 
"Soviet Planning for Postwar Diplomacy and the Proposed Scheme to Use Britain as a Means to Contain American Power in Europe, 1944-1947", Trans-Atlantic Studies Association 2006 Annual Conference, University of Dundee, 12-15 June 2006.
 
Member of a panel on “Terrorism in Chechnya and the Caucuses”, the
International Policy Institute for Counter-Terrorism’s (ICT) Fourth International Conference on Terrorism’s Global Impact, held in the Interdisciplinary Center, Herzeliya, Israel, on 11-14 September 2004.
 
“Moscow and the Curtailment of British Exports as Part of the American Led Economic Warfare against the Communist Bloc, 1951-1954” Conference on
 East-West Trade and the Cold War, held at the University of Jyväskylä,
in Finland, on 20-23 November 2003.

קורסים

18-291 המפגש בין רוסיה ואסיה

18-345 המהפכה הרוסית
18-686 רוסיה הצארית

18-712 לאומיות וסכסוכים אתנו-לאומיים

18-732 מהברית הגדולה לתוכנית מרשל

18-757 בריטניה וארה"ב

 

 

תחומי מחקר

היסטוריה של ברית המועצות ומדינות מזרח אירופה
היסטוריה אירופאית מודרנית
היסטוריה של המלחמה הקרה

היסטוריה כלכלית