תואר ראשון

אפשרויות התמחות: 
א. מורחב   ב. דו-חוגי  (מובנה, לא-מובנה) 
 

תכנית הלימודים:

קורסי מבוא – שלושה קורסי יסוד (מורכבים מהרצאה ותרגיל) אחד לכל תקופה. אותם יש ללמוד בשנה א',

סה"כ 14 נק''ז (14 ש"ש). 

קורסי עזר – קורסי אוריינות אקדמית בהיסטוריה, אותם יש ללמוד בשנה א'.

קורסי בחירה-  כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים:

                     א. הרצאות- בקורסים האלה ההוראה היא פרונטלית. ניתן לחלק אותם על פני שלוש שנות הלימודים.

                         מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול

                     ב. סמינרים בסיסיים (פרוסמינריונים)- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלה יש ללמוד משנה ב'. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.

סמינרים מתקדמים (סמינריונים)- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלו נלמדים בשנת הלימודים השלישית.

קורס במחלקה לתולדות ישראל- כל הסטודנטים חייבים בקורס בתולדות ישראל במסגרת לימודי יסוד ביהדות.

 

טבלת מערכת תשפ''א 

פירוט חובות במחלקה לפי מסלולים

מסלול 18110 היסטוריה חד-חוגי (מורחב)

במסלול זה יש ללמוד 46 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181008 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 8 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 16 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 4 נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

מסלול 18252 היסטוריה דו-חוגי מובנה (דו-ראשי מובנה)

במסלול זה יש ללמוד 26 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 4 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2  נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

מסלול 18262 היסטוריה דו-חוגי לא מובנה (דו-ראשי לא מובנה)

במסלול זה יש ללמוד 28 נק''ז במחלקה

קורסי מבוא וקורסי עזר

181011  מבוא לתולדות יוון: מהתחלות לפוליס - 1 נק''ז

181012  מבוא לתולדות יוון: מלחמה ושלום ביוון - 1 נק''ז

181013 מבוא לתולדות רומא:  המתחלות לרפובליקה בשיאה -1 נק''ז

181014 מבוא לתולדות רומא: מרפובליקה לקיסרות 1- נק''ז

181020 מבוא לימי הביניים המוקדמים - 1 נק''ז

181021 תרגיל מבוא לימי הביניים המוקדמים  - 1 נק''ז

181022 מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181023 תרגיל מבוא לימי הביניים הגבוהים - 1 נק''ז

181030 מבוא לתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181031 סוגיות בתולדות העת החדשה: עליית המערב - 1 נק''ז

181032 מבוא לתולדות העת החדשה: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

181033 תרגיל מבוא לתו' העה"ח: מהמהפכה הצרפתית למלחמת העולם השנייה - 1 נק''ז

185555 ''קוראים, חושבים, כותבים'': על המלחמות - 1 נק''ז (תלמידי שנה ב' שלא לקחו את הקורס הזה בשנה א' 
             ילמדו את הקורס 181008 כלי ההיסטוריון)

181001 אוריינות אקדמית בהיסטוריה – 1 נק''ז

קורסי בחירה

קורסים בתקופת העת העתיקה או ימי הביניים - 2 נק''ז

קורסים בתקופת העת החדשה - 6 נק''ז

קורסי סמינר בסיסי

במסלול זה יש ללמוד סמינרים בסיסיים (פרו''ס) בהיקף 4 נק''ז

קורסי סמינרים מתקדמים

במסלול זה יש ללמוד סמינרים מתקדמים בהיקף 2 נק''ז

להורדת טופס עם פירוט חובות המסלול לחץ כאן

 

 

במסגרת המסלול הדו-חוגי  המובנה קיימים השילובים הבאים: