תואר ראשון

אפשרויות התמחות
א. מורחב   ב. דו-ראשי  (מובנה, לא-מובנה) 
 
במסגרת המסלול הדו-ראשי מובנה קיימים השילובים הבאים:
היסטוריה כללית ומדעי המדינה
היסטוריה כללית ותולדות ישראל
היסטוריה כללית ולימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה
היסטוריה כללית ולימודי המזרח התיכון
היסטוריה כללית ואומנות יהודית
היסטוריה כללית ותנ"ך
היסטוריה כללית וספרות משווה
היסטוריה כללית ולימודי מידע
היסטוריה כללית ותרבות צרפת
היסטוריה כללית ופילוסופיה
היסטוריה כללית ולימודים קלאסיים
היסטוריה כללית וב"א כללי במדעי הרוח
 
 
תכנית הלימודים:
קורסי מבוא – שלושה קורסי יסוד (מורכבים מהרצאה ותרגיל) אחד לכל תקופה. אותם יש ללמוד בשנה א',
סה"כ 12 ש"ש. במשני ילמדו שתי תקופות בלבד, סה"כ 8 ש"ש.
קורסי עזר – אוריינות אקדמית בהיסטוריה ותולדות הרעיון המדיני. אותם יש ללמוד בשנה א'.
קורסי בחירה-  כל סטודנט חייב ללמוד קורסים מתקדמים משני סוגים:
א. הרצאות- בקורסים האלה ההוראה היא פרונטלית. ניתן לחלק אותם על פני שלוש שנות הלימודים.
מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול
ב. פרוסמינריונים- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלה יש ללמוד משנה ב'. מספרם נקבע לפי הדרישות בכל מסלול.
סמינריונים- שיטת ההוראה: סדנא. קורסים אלו נלמדים בשנת הלימודים השלישית.
קורס במחלקה לתולדות ישראל- כל הסטודנטים חייבים בקורס בתולדות ישראל במסגרת לימודי יסוד ביהדות.