ספרים מאת חברי סגל המחלקה

אפיקורוס: על האושר וההנאות האמיתיות

יוסף צ. ליברזון

ספר זה כולל תרגום ראשון לעברית של החיבור האפיקוראי - kyriai doxai. החיבור כולל 40 משפטים עקרוניים באתיקה האפיקוראית. טכסט זה היה מעין ה'אני מאמין' של כל אפיקוראי, וחסידיו של אפיקורוס נהגו לשננו בעל- פה. הטכטס עם ההערות והמבואות פותח צוהר רחב לכל אלה המעונינים באתיקה האפיקוראית שראתה ב'הנאה' את תכלית החיים.

 

 

במשבר המודרניות: השמרנות הפרוסית בעידן של תמורות חברתיות 1848-1876, גטינגן 2008, 443 עמ'.

דורון אברהם

במהלך המחצית השניה של המאה ה- 19 חוותה השמרנות הפרוסית תמורה מרחיקת לכת. המודרניזציה המואצת של הכלכלה והתבססותה של המערכת הקפיטליסטית הובילו לטראנספורמציה במערכות היחסים החברתיות-כלכליות, וכתוצאה מכך להתפוגגות הדימוי החברתי האידיאלי כפי שהובן על ידי השמרנים. באמצעות ניתוח מעמיק של השיח האידיאולוגי שהתנהל בקרב השמרנים הפרוסים מאז מהפכת 1848 ועד לייסודה של המפלגה השמרנית הגרמנית ב- 1876, מציע המחקר האמור תובנות חדשות ביחס להתגבשותה המחודשת של השמרנות הגרמנית. הוא חושף את מרכזיותם של נושאים כמו התגייסות חברתית, מעמד חברתי, אי-שוויון מגדרי, ואמנציפציה של למיעוטים בניסוחה של אידיאולוגיה שמרנית מודרנית.

The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought / Vandenhoeck & Ruprecht (Hypomnemata Band 185)

Liebersohn, Yosef Z.

ספר זה מציע שחזור של המחלוקת סביב הריטוריקה ואומנותה בתקופה ההליניסטית. הספר פותח בתיאור ריאלי של המחלוקת הכולל את האישים הקשורים בה, האסכולות המשתתפות בה והמקומות בהם התרחשה מחלוקת זו. החלק השני והעיקרי מנסה לשחזר את תכני המחלוקת על בסיס חמישה טיעונים מרכזיים, הנואם כעוסק בתרמית, תועלתה של הריטוריקה, תכליתה של הריטוריקה שלה, ה-materia שלה, והטיעון מן הכשלון ההוראתי. כל הטיעונים הללו סובבים סביב יומרתה של ריטוריקה להיכנס למשפחת האומנויות.

 

 

 

גרילה והמלחמה נגדה: מורשתו הצבאית של מאו, ירושלים, כרמל, 2010 216 עמ'

טל טובי

מאו נחשב לתיאורטיקן החשוב ביותר של מלחמת הגרילה המודרנית. כתביו הצבאיים הדריכו ארגוני גרילה מהפכניים בכל רחבי העולם לאחר מלחמת העולם השנייה. ספר זה מנתח את התיאוריות של מאו ואת השפעתו על ארגוני גרילה וכן את תיאוריות הנגד שפיתחו צבאות במערב נגד סוג זה של מלחמה.

 

 

 

Strabo of Amasia: A Greek Man of Letters in Augustan Rome, Routledge, London, 2000

דניאלה דוויק

ספר זה הוא ביוגרפיה אינטלקטואלית של סטרבו, מלומד הלניסטי בן המאה הראשונה, אשר כתב חיבורים היסטוריוגרפיים וחיבור גיאוגרפי מונומנטלי שבו תיאר את כל העולם המיושב הידוע בזמנו. חייו וכתיבתו מתוארים לנוכח הרקע הפוליטי והתרבותי של רומא האוגוסטאית תוך הדגשת חשיבות ה"גיאוגרפיה" שלו וגיאוגרפיה בכלל בקרב חוגים אינטלקטואליים במדינה הרומית המתרחבת. הספר מציע הבנה עמוקה יותר של המפגש בין תרבויות יוון ורומא.

 

 

Strabo's Cultural Geography: The Making of a Kolossourgia, Cambridge University Press, 2005

Daniela Dueck, Hugh Lindsay, Sarah Pothecary (eds.)

ספר זה או אוסף מאמרים שרובם מבוססים על הרצאות שניתנו במסגרת כנס בינלאומי שנערך באוניברסיטת בר אילן אודות סטרבו מאמסיה ההיסטוריון והגיאוגרף. מיטב חוקרי סטרבו בעולם מארה"ב, קנדה, יוון, אוסטרליה, איטליה, ספרד בריטניה וישראל, דנים בהיבטים שונים של יצירתו הגיאוגרפית של סטרבו. בין השאר נדונים נושאים אלה: גיאוגרפיה ומגדר, סטרבו והומרוס, סטרבו ויוספוס, תיאור סטרבו את ארץ ישראל.

 

 

 

La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes.

Myriam Greilsammer. La roue de la fortune: Le destin d'une famille d'usuriers lombards dans les Pays-Bas à l'aube des Temps modernes. Paris: Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 2009. Pp. 412.

 

 

L'usurier chrétien, un juif métaphorique ? : histoire de l'exclusion des prêteurs lombards, XIIIe-XVIIe siècle

Geography in Classical Antiquity

Daniela Dueck

In Search of a Peace Settlement: Egypt and Israel between the Wars, 1967-1973

Moshe Gat