ספרים מאת חברי סגל המחלקה

Britain's moment in Palestine : retrospect and perspectives, 1917-1948

Michael Cohen

הספר הוא הסקירה המקיפה הראשונה על כל תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, משנת 1917-1948. הוא מבוסס על חומר ארכיוני חדש ועל מירב עבודות המחקר, הזכרונות והיומנים שהופיעו עד השנים האחרונות. הוא שופך אור חדש על המדיניות המשתנת של הבריטים לאורך כל התקופה ועל היחסים החברתיים, כלכליים ופוליטיים בין "המשולש הארצישראלי" - בריטים, יהודים וערבים. 

 

להלן ביקורת שפורסמה על הספר:

Cohen, Michael J. Britain's moment in Palestine: retrospect and perspectives, 1917-48.
Routledge, 2014. 518p ISBN 9780415729857, $145.00.

Superbly researched and meticulously written, this book is the result of extensive research on the history of the Palestine mandate from the Balfour Declaration (1917) to the establishment of the state of Israel (1948).  Cohen (Bar-Ilan Univ., Israel), a prominent historian of the Middle East, examines this complex history with an impressive command of archival sources.  In nearly 500 pages, he provides an extensive account about Britain’s changing policy in Palestine and how it contributed to the Arab-Zionist conflict.  Readers will find discussions on a wide range of subjects, such as Britain’s early commitment to Zionism, the Holocaust, and the establishment of the state of Israel; the Grand Mufti of Jerusalem and his relations with the Nazis; the Arab rebellions; Benito Mussolini’s policy in Palestine; and much more.  A must read for students and scholars of British imperialism in the Middle East between the two war worlds.

B. Rahimi, University of California San Diego