"חינוך הוא הנשק החזק ביותר כדי לשנות בו את העולם" 1השינויים בחינוך נוער האליטות על דפוסי החשיבה האזרחית-פוליטית באתונה של המאה ה - 5 וה- 4 לפני הספירה."