פרופ' יוסף ליברזון

טלפון
פקס
03-5318390
דוא"ל
yosef.liebersohn@biu.ac.il
משרד
בנין 410 קומה שנייה חדר 222
שעות קבלה
ימי רביעי 16:00- 17:00
תחומי מחקר
  קורות חיים

  תואר ראשון, B.A  בפילוסופיה כללית ולימודים קלאסיים, אוניברסיטת בר אילן (1992)

  תואר שני, M.A  בפילוסופיה כללית, אוניברסיטת בר אילן (1997)

  תואר ראשון B.A  בפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן (2002)

  תואר שלישי, PhD  בהיסטוריה כללית,  אוניברסיטת בר אילן, בציון מעולה (2002)

   

  נושא התיזה:

  Seneca philosophia Medicus: A philosophical Analysis of  De Constantia Sapientis as a model for analysing Seneca's Dialogi.

  מנחה:  פרופ' יוחנן גלוקר

   

  נושא הדוקטורט

  The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought and its Background" (with Highest Distinction)

   

  מנחה: פרופ' יוחנן גלוקר

   

   

   

   

  מחקר

  היסטוריה אינטלקטואלית של יוון העתיקה בתקופה  הקלאסית וההלניסטית.

  דגש על הצד ההיסטורי של יצירות בפילוסופיה העתיקה

  קורסים

  18-554 הדמוקרטיה האתונאית

  18-559 עולם המחשבה היווני וייחודו

  18-037 תרגיל יסוד בתולדות רומי

  פרסומים

  ספרים (מחבר)                                                                                   

  The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, Vandenhoeck & Ruprecht (Hypomnemata Band 185), Goettingen, 2010. (230 pages)                                        

  אפיקורוס: אמרות היסוד: על האושר וההנאות אמיתיות: תרגם מן המקור היווני, הוסיף פתח דבר, מבואות, הערות וביאורים: יוסף צ. ליברזון

  מאמרים בכתבי עת                                                                

  * "Alcidamas' On the Sophists: A Reappraisal", Eranos 97 (1999): 108-24.

  * "Oh Baby it's hard for me to say I'm sorry: Public apologetic Speech and cultural rhetorical Resources", Journal of Pragmatics 36 (2004): 921-944 (with Y. Neuman and Z. Bekerman).

  * "The Rhetoric of Gorgias in Gorgias", Iyyun 53 (October, 2004): 363-394 (in Hebrew).

  * "Seneca philosophia Medicus", Collection Latomus Vol. 287 (2005); Studies in Latin Literature and Roman History, XII: 361-394.

  * "Art and Pseudo-Art in Plato's Gorgias", Arethusa 38 (2005): 303-329.

  * "Aristotle: Between Logic and Rhetoric: On the Subdivisions of Enthymema in Rhet. 1357a30-1357b25", Elenchos  XXVI (2005) fasc. 1: 65-77.

  * "The speech of the Laws in Plato's Crito and the Flaw in Athenian Democracy", Historia 20 (October 2007): 5-30 (in Hebrew).

  * "The Role of Indifferentia in Stoic Ethics; (Stoic) officia and the protreptikos logos in Seneca's Dialogi", Eranos 105 (2008/2009): 101-117.

  * "The Problem of Rhetoric’s Materia in Plato’s Gorgias (449c9–d9)", Rhetorica 29.1 (2011): 1–22.

  * "On the Art of Aristotelian Rhetoric; Between Formal/Neutral Art and Formal/Neutral Elements", Philosophia (Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens) 41 (2011): 147-168.

  Rejecting Socrates' Rejection of  Retaliation" (25 pages)

  Accepted for publication in Maynooth Philosophical Papers (MPP) (6/9/2010)

   

   

       

   

                              

  באמצעי התקשורת

  28.8.2011 ראיון במוסף לספרות ברשת א' על הספר: אפיקורוס 

  תאריך עדכון אחרון : 30/04/2023