פרופ' יוסף ליברזון

טלפון
פקס
03-5318390
דוא"ל
yosef.liebersohn@biu.ac.il
משרד
בנין 410 קומה שנייה חדר 222
שעות קבלה
ימי רביעי 16:00- 17:00
קורות חיים

תואר ראשון, B.A  בפילוסופיה כללית ולימודים קלאסיים, אוניברסיטת בר אילן (1992)

תואר שני, M.A  בפילוסופיה כללית, אוניברסיטת בר אילן (1997)

תואר ראשון B.A  בפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר-אילן (2002)

תואר שלישי, PhD  בהיסטוריה כללית,  אוניברסיטת בר אילן, בציון מעולה (2002)

 

נושא התיזה:

Seneca philosophia Medicus: A philosophical Analysis of  De Constantia Sapientis as a model for analysing Seneca's Dialogi.

מנחה:  פרופ' יוחנן גלוקר

 

נושא הדוקטורט

The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought and its Background" (with Highest Distinction)

 

מנחה: פרופ' יוחנן גלוקר

 

 

 

 

מחקר

היסטוריה אינטלקטואלית של יוון העתיקה בתקופה  הקלאסית וההלניסטית.

דגש על הצד ההיסטורי של יצירות בפילוסופיה העתיקה

קורסים

18-554 הדמוקרטיה האתונאית

18-559 עולם המחשבה היווני וייחודו

18-037 תרגיל יסוד בתולדות רומי

פרסומים

ספרים (מחבר)                                                                                   

The Dispute concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, Vandenhoeck & Ruprecht (Hypomnemata Band 185), Goettingen, 2010. (230 pages)                                        

אפיקורוס: אמרות היסוד: על האושר וההנאות אמיתיות: תרגם מן המקור היווני, הוסיף פתח דבר, מבואות, הערות וביאורים: יוסף צ. ליברזון

מאמרים בכתבי עת                                                                

* "Alcidamas' On the Sophists: A Reappraisal", Eranos 97 (1999): 108-24.

* "Oh Baby it's hard for me to say I'm sorry: Public apologetic Speech and cultural rhetorical Resources", Journal of Pragmatics 36 (2004): 921-944 (with Y. Neuman and Z. Bekerman).

* "The Rhetoric of Gorgias in Gorgias", Iyyun 53 (October, 2004): 363-394 (in Hebrew).

* "Seneca philosophia Medicus", Collection Latomus Vol. 287 (2005); Studies in Latin Literature and Roman History, XII: 361-394.

* "Art and Pseudo-Art in Plato's Gorgias", Arethusa 38 (2005): 303-329.

* "Aristotle: Between Logic and Rhetoric: On the Subdivisions of Enthymema in Rhet. 1357a30-1357b25", Elenchos  XXVI (2005) fasc. 1: 65-77.

* "The speech of the Laws in Plato's Crito and the Flaw in Athenian Democracy", Historia 20 (October 2007): 5-30 (in Hebrew).

* "The Role of Indifferentia in Stoic Ethics; (Stoic) officia and the protreptikos logos in Seneca's Dialogi", Eranos 105 (2008/2009): 101-117.

* "The Problem of Rhetoric’s Materia in Plato’s Gorgias (449c9–d9)", Rhetorica 29.1 (2011): 1–22.

* "On the Art of Aristotelian Rhetoric; Between Formal/Neutral Art and Formal/Neutral Elements", Philosophia (Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens) 41 (2011): 147-168.

Rejecting Socrates' Rejection of  Retaliation" (25 pages)

Accepted for publication in Maynooth Philosophical Papers (MPP) (6/9/2010)

 

 

     

 

                            

באמצעי התקשורת

28.8.2011 ראיון במוסף לספרות ברשת א' על הספר: אפיקורוס 

תאריך עדכון אחרון : 30/04/2023