תנאי קבלה וחובות לימודים לפי מסלול

תנאי קבלה

המועמד לתוכנית חייב להיות בעל תואר אקדמי ראשון בממוצע של 80 ומעלה.  
לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים נדרש ממוצע של 76 ומעלה.

 

חובות לימודים לפי מסלול 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשני מסלולים לתואר שני

א. מסלול מחקרי - 12 נק''ז וכתיבת עבודת מחקר (תיזה)

קורסי מחקר חובה [3 נק''ז]

189002 מחקר כמותי א (1 נק''ז)

189003 מחקר כמותי ב (1 נק''ז)

189004 מחקר איכותני (1 נק''ז)

 

קורסי חובה [1 נק''ז]

189005 רפואה והלכה בעת חירום ומגיפה (1 נק''ז)

 

קורסי חובה סמסטר קיץ [2 נק''ז]

189010 תולדות המדעים (1 נק''ז)

189011 המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי (1 נק''ז)

 

סמינריונים [2 נק'ז]

189050 פיזיקה ושבת בעידן המודרני- חלק א (1 נק''ז)

189051 פיזיקה ושבת בעידן המודרני - חלק ב, מתוקשב (1 נק''ז)

 

קורסי בחירה  [ 4 נק''ז]
** לבחירה מתוך קורסי התוכנית או קורסי הבחירה של המחלקה להיסטוריה

189020 בע''ח והלכה (1 נק''ז)

189024 גינקולוגיה והלכה (1 נק''ז)

189042 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה (1 נק''ז)- בסמסטר קיץ!

189041 פוריות: מדע והלכה (1 נק''ז)

189040 כלכלה יהודית (1 נק''ז)

189022 כמיה וכשרות (1 נק''ז)

189023 סוגיות נבחרות במדע והלכה: הלוח העברי (1 נק''ז)

לצפייה ברשימת קורסי הבחירה מהמחלקה להיסטוריה לחץ כאן 

ב. מסלול עיוני - 18 נק''ז ללא כתיבת עבודת מחקר 

קורסי מחקר חובה [3 נק''ז]

189002 מחקר כמותי א (1 נק''ז)

189003 מחקר כמותי ב (1 נק''ז)

189004 מחקר איכותני (1 נק''ז)

 

קורסי חובה [1 נק''ז]

189005 רפואה והלכה בעת חירום ומגיפה (1 נק''ז)

 

קורסי חובה סמסטר קיץ [2 נק''ז]

189010 תולדות המדעים (1 נק''ז)

189011 המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי (1 נק''ז)

 

סמינריונים [4 נק''ז]

189050 פיזיקה ושבת בעידן המודרני- חלק א (1 נק''ז)

189051 פיזיקה ושבת בעידן המודרני - חלק ב, מתוקשב (1 נק''ז)

189052 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות- חלק א (1 נק''ז)

189053 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות - חלק ב, מתוקשב (1 נק''ז)

 

קורסי בחירה  [ 8 נק''ז]
** לבחירה מתוך קורסי התוכנית או קורסי הבחירה של המחלקה להיסטוריה

189020 בע''ח והלכה (1 נק''ז)

189024 גינקולוגיה והלכה (1 נק''ז)

189042 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה (1 נק''ז)- בסמסטר קיץ!

189041 פוריות: מדע והלכה (1 נק''ז)

189040 כלכלה יהודית (1 נק''ז)

189022 כמיה וכשרות (1 נק''ז)

189023 סוגיות נבחרות במדע והלכה: הלוח העברי (1 נק''ז)

לצפייה ברשימת קורסי הבחירה מהמחלקה להיסטוריה לחץ כאן 

 

 

לנוחותכם צירפנו כאן טופסי מעקב שבעזרתם תוכלו לבדוק שעמדתם בחובות המסלול ושלמדתם את כל הנקודות הנדרשות.

שימו לב: הטופס אינו מתייחס לחובות קורסי יסוד ביהדות ולחובת אנגלית. 

לפירוט החובות במסלול מחקרי לחץ כאן

לפירוט החובות במסלול עיוני לחץ כאן