תנאי קבלה וחובות לימודים לפי מסלול

תנאי קבלה

המועמד לתוכנית חייב להיות בעל תואר אקדמי ראשון בממוצע של 80 ומעלה.  
לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים נדרש ממוצע של 76 ומעלה.

 

חובות לימודים לפי מסלול 

במסגרת התכנית ניתן ללמוד בשני מסלולים לתואר שני

א. מסלול מחקרי - 12 נק''ז וכתיבת עבודת מחקר (תיזה)

קורסי מחקר חובה [3 נק''ז]

18002 מחקר כמותי א (1 נק''ז)

18003 מחקר כמותי ב (1 נק''ז)

18004 מחקר איכותני (1 נק''ז)

 

קורסי חובה [2 נק''ז]

18008 פרקים נבחרים ברפואה והלכה (1 נק''ז)

18010 החולה הסופני ומשפחתו במבט פליאטיבי (1 נק''ז)

 

קורסי חובה סמסטר קיץ [2 נק''ז]

18009 תולדות המדעים (1 נק''ז)

18011 המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי (1 נק''ז)

סמינריונים [2 נק'ז]

18007 פיזיקה ושבת בעידן המודרני (1 נק''ז)

18021 פיזיקה ושבת בעידן המודרני - חלק ב, מתוקשב (1 נק''ז)

 

קורסי בחירה  [ 3 נק''ז]
** לבחירה מתוך קורסי התוכנית או קורסי הבחירה של המחלקה להיסטוריה

18013 בע''ח והלכה (1 נק''ז)

18015 גינקולוגיה והלכה (1 נק''ז)

18018 מתמטיקה והלכה (1 נק''ז)

18019 מתמטיקה וכשרות (1 נק''ז)

18014 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה (1 נק''ז)

18016 פוריות: מדע והלכה (1 נק''ז)

18022 כלכלה יהודית (1 נק''ז)

לצפייה ברשימת קורסי הבחירה מהמחלקה להיסטוריה לחץ כאן 

ב. מסלול עיוני - 18 נק''ז ללא כתיבת עבודת מחקר 

קורסי מחקר חובה [3 נק''ז]

18002 מחקר כמותי א (1 נק''ז)

18003 מחקר כמותי ב (1 נק''ז)

18004 מחקר איכותני (1 נק''ז)

 

קורסי חובה [2 נק''ז]

18008 פרקים נבחרים ברפואה והלכה (1 נק''ז)

18010 החולה הסופני ומשפחתו במבט פליאטיבי (1 נק''ז)

 

קורסי חובה סמסטר קיץ [2 נק''ז]

18009 תולדות המדעים (1 נק''ז)

18011 המשפחה הכללית והיהודית במבט היסטורי (1 נק''ז)

סמינריונים [4 נק'ז]

18007 פיזיקה ושבת בעידן המודרני (1 נק''ז)

18021 פיזיקה ושבת בעידן המודרני - חלק ב, מתוקשב (1 נק''ז)

180060 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות -חלק א' (1 נק''ז)

18023 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות - חלק ב', מתוקשב (1 נק''ז)

 

קורסי בחירה  [ 7 נק''ז]
** לבחירה מתוך קורסי התוכנית או קורסי הבחירה של המחלקה להיסטוריה

18013 בע''ח והלכה (1 נק''ז)

18015 גינקולוגיה והלכה (1 נק''ז)

18018 מתמטיקה והלכה (1 נק''ז)

18019 מתמטיקה וכשרות (1 נק''ז)

18014 מדעי החיים, ביולוגיה והלכה (1 נק''ז)

18016 פוריות: מדע והלכה (1 נק''ז)

18022 כלכלה יהודית (1 נק''ז)

לצפייה ברשימת קורסי הבחירה מהמחלקה להיסטוריה לחץ כאן 

 

לנוחותכם צירפנו כאן טופסי מעקב שבעזרתם תוכלו לבדוק שעמדתם בחובות המסלול ושלמדתם את כל הנקודות הנדרשות.

שימו לב: הטופס אינו מתייחס לחובות קורסי יסוד ביהדות ולחובת אנגלית. 

לפירוט החובות במסלול מחקרי לחץ כאן

לפירוט החובות במסלול עיוני לחץ כאן 

 

לרשימת קורסים לתשפ''א - כולל מועדי הקורסים לחץ כאן