היסטוריה ומדעי המדינה

מסלול דו-ראשי מובנה: היסטוריה כללית ומדעי המדינה

התכנית הדו-ראשית עם מדעי המדינה מאפשרת התמודדות עם השאלות העומדות במרכז העולם החברתי שלנו היום. תכנית זו מיועדת למתעניינים בתהליכים היסטוריים ומדיניים, צרכני חדשות נלהבים שאינם מסתפקים במידע השטחי שמספקת התקשורת, מי שרוצים להבין כיצד פועלים מנגנוני הממשל והשלטון. החל מהתעצבות הדמוקרטיה המערבית וקשת המשטרים האחרים, עבור ביחסים בינלאומיים, במחשבה מדינית,  ועד לסוגיות צבאיות ואסטרטגיות. השילוב בין מדעי המדינה ובין היסטוריה מדגיש הגורמים עיצבו את עולמנו ואת דרכי השינוי. דרך התכנית אפשר להתמקד בלימוד תולדות תרבות המערב ודרך עיצובה.

לכן, תואר במשולב עם מדעי המדינה הוא קרש קפיצה למגוון קריירות בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי למי שמבקשים להיות אנשי תקשורת, פרשנים ויועצים פוליטיים ובוודאי של חברי הסגל הדיפלומטי.

 

היקף הלימודים

במסלול דו ראשי מובנה היסטוריה כללית ומדעי המדינה ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו- 25 נ"ז במדעי המדינה

 

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למחלקה להיסטוריה כוללים שקלול של ציוני תעודת הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי. מועמדים שציון הבגרות המשוקלל שלהם הוא 9.5 ומעלה יכולים להתקבל למחלקה להיסטוריה ללא בחינה פסיכומטרית

 

לפירוט חובות הלימודים בהיסטוריה במסלול זה לחצו כאן