מסלול דו-ראשי מובנה -פירוט חובות במחלקה (לתלמידים שהחלו לימודיהם מתשע"ז ואילך)