שינוי מקום קבוע בקורס 'סוגיות אסטרטגיות במלחמת העולם השנייה'

השיעור עבר באופן קבוע לבנין 410 חדר 125