הקו קלוקס קלאן והיהודים 1867- 2001: שורשי יחסו של הקלאן כלפי יהדות ארה"ב כקהילה וכבודדים, תגובתם כלפיו ותוצאות האינטראקציה ביניהם

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: 
תקציר: 

מחקר ''הקו קלוקס קלאן והיהודים 1867- 2001'' ניסה לבחון את הסוגיות המרכזיות ביחסים בין הקלאן והקהילה היהודית בארצות הברית בפרספקטיבה רחבה, מאמצע המאה התשע-עשרה ועד הפיגוע במגדלי התאומים  ב- 11 בספטמבר 2001.