פרופ' משה גת (אמריטוס)

פרופ'
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

1971 B.A בהיסטוריה כללית ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן

1975 M.A בהיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן

1982 PhD בהיסטוריה כללית אוניברסיטת בר אילן

1985 פוסט-דוקטורט London School of Economics

נושא הדוקטורט:  Italy in British Policy, 1943-1945

מנחה: פרופ' דוד ישראלי

 

פירסומים

 
 פרסומים מאז 2005

Gat, Moshe, Mission Impossible; William Rogers (Secretary of State, 1969-1973) and the Attempt to Reach a Peace Accord between Israel and Egypt (Forthcoming) 

Gat, Moshe, The Arab-Israeli Conflict, 1956-1975 from Violent Conflict to a peace Process. London: Routledge, 2018

Gat, Moshe "Kissinger, the Architect of Sinai-2 Agreement between Israel and Egypt, September 1975." Athens Journal of History, (October, 2016): 439-447

Gat, Moshe "Joseph Sisco: the Driving Force behind the Quest for Israel-Egypt Settlement, 1969-1971." Israel Affairs (November, 2017): 1-22

Gat, Moshe Yitzhak Rabin the Ambassador to Washington, 1968-1973; A Diplomat and Policy Maker. Middle Eastern Studies vol. 51 no. 3 (May 2015), 489-507

 

Gat, Moshe "Britain and the Soviet Union in The Middle East in the Period Prior to the 1967 War: A Reflection of a Decline Power", Israel Affaiers (2013)

 

Gat, Moshe In Search of a Peace Settlement: Egypt and Israel between the Wars, 1967-1973, pp. 304. Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

-----------------

Gat, Moshe "Retaliatory Raids as an Accelerating FactorLeading to the Six Day War " The Historian , vol. 70, 2008, pp. 462-485.

-----------------

Gat, Moshe

Levi Eshkol: An Israeli Leader in the Years Leading to the Six Day War

" Bar-Ilan Studies in History, , pp. 237-267. Ramat Gan, Bar-Ilan University, 2007.

-----------------

Gat, Moshe "Jewish-Arab Relations in Iraq: From the British Occupation to the Mass Exodus (1917-1951) " Immigrants and Minorities , vol. 24, 2006, pp. 300-323.

-----------------

Gat, Moshe ""Britain and the Occupied Territories after the Six Day War"" Middle East Review of International Affairs (MERIA), Vol 4:10 (Dec. 2006), pp. 1-23 , vol. 4, 2006, pp. 1-23.

-----------------

Gat, M. "Change Tradition and Crisis " Studies in Judiasm, Zionism and State of Israel [in Hebrew], pp. 431-446. Ramat Gan, Bar-Ilan University Press, 2005.

-----------------

Gat, M. "The Great Powers and the Water Dispute in the Middle East: A Prelude to the Six Day War " Middle Eastern Studies, vol. 41, 2005, pp. 943-967.

-----------------

Gat, M. "Nassar and the Six Day War 5 June 1967: A Premeditated Strategy or an Inexorable Drift to War " Israel Affairs, vol. 14, 2005, pp. 609-636.

 

 

Reviews

 

 

Gat, Moshe "The Role of US Diplomacy in the Lead-Up to the Six Day War",  Diplomacy and Statecraft, 24:1, March, 2013

 

Gat, Moshe "Jewish Property Claims against Arab Countries" Journal of Israeli History , vol. 28:1, 2009, pp. 76-79

תחומי מחקר

היסטוריה אירופאית במאה ה-20 בהדגש על בריטניה ואיטליה               

המעצמות הגדולות והמזרח התיכון

היסטוריה של הקהילה היהודית בעיראק במאה ה-19 והמאה ה-20