פרופ' אלה בלפר

פרופ'
פרופ' אלה  בלפר
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

 B.A1966, האוניברסיטה העברית, היסטוריה וספרות
M.A 1967, Columbia University לימודים רוסיים
Ph.D 1973, אוניברסיטת תל-אביב, היסטוריה
 
נושא עבודת המסטר: לניניזם וטקאצ'וביזם

נושא עבודת הדוקטורט: האידיאולוגיה המרכסיסטית של ג.וו. פלכנוב

פירסומים

      
ספר – מחבר
זהות כפולה: על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי, הוצאת בר-אילן 2004, 300 עמ'.
מלכות שמים ומדינת ישראל, המימד הפוליטי בהגות היהודית, הוצאת בר-אילן 1991.
ספר - עורך
עיונים בציונות ובמשפט עברי, (עורכת ביחד עם א'. דון-יחיא ומ' חלמיש), הוצאת בר-אילן 2001.
 
מנהיגות רוחנית בישראל (עורכת), הוצאת דביר תל-אביב, 1983.
פרקים בספרים
“The Land of Israel and Historical Dialectics in the Thought of Rav Kook: Zionism and Messianism”, Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish Spirituality, L.J. Kaplan and D. Shatz (eds.), NY University Press New York, 1995, pp. 257-275.
"עולם היהודי בין דת ומדינה: עקרון הדו-מימדי והמאבק סביב הגדרת האני", יהדות פנים וחוץ: דיאולוג בין עולמות, א' שגיא ד' שוורץ וי' שטרן עורכים, הוצ' מאגנס ירושלים 1999 , 2 כרכים, כרך 1, חלק 2, עמ' 29-5.
 
“The Messianic Politics of Rav Avraham Itzchak Kook and Rav Zvi Yehudah Kook”, Tolerance, Dissent and Democracy: Jewish Philosophical, Historical and Halakhic Perspectives, Jason Aronson NJ, Spring 2001, 311-361.
"אורי צבי גרינברג: בין ממלכתיות למשיחיות", המתכונת והדמות: מחקרים ועיונים בשירת אצ"ג, הוצ' אוניברסיטת בר-אילן רמת-גן תש"ס, עמ' 325-297.
"ציונות חילוניות ומשיחיות", מחקרים בציונות הדתית ובמשפט העברי, ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, מדעי היהדות מדעי הרוח, כ"ח–כ"ט, הוצ' אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א, עמ' 295-269.
"ברוך שפינוזה וחילונה של היהדות", דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים, עורך א' רביצקי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים 2005, עמ' 139–115.
"פרשנות היסטורית ואידיאולוגיה מדינית: בחינתן של תקופות בית ראשון ושני", בתוך ספר שלום רוזנברג, הוצ' מאגנס, (עומד לצאת לאור).
"יהדות ודמוקרטיה – על מה הוויכוח?" עומד לצאת לאור מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 “Jewish Political Theory”, Handbook of Jewish Theology, eds. P. Mendes-Flohr and A. Cohen, 1986.
 “On Marxism and Judaism”, The Blackwell Companion to Jewish Culture from the 18th Century to the Present, Oxford Center for Jewish Studies, April 1989. pp. 495-9.
“Jews and Marxism”, The Blackwell Companion to Jewish Culture from the 18th Century to the Present, Oxford Center for Jewish Studies, April 1989. pp. 492-5.
 
"מנהיגות רוחנית מהי?", מאמר מבוא במנהיגות רוחנית בישראל, בעריכת א. בלפר, דביר 1983, עמ' 23-7.
"המשכיל כמנהיג רוחני" שם, עמ' 77-70.
מאמרים בכתבי עת שפיטים
"חולמים ולוחמים", הציונות, מאסף ט"ו 1990, עמ' 267-249.
"המדינה במשנת הרמב"ם : הברית, הגאולה והנורמה", דיני ישראל, שנתון לחקר המשפט העברי בעבר ובהווה, כרך ט"ז תשנ"א-תשנ"ב, עמ' רג-רכח.
"הדפוס המשיחי: רדיקליזם ורומנטיקה בהיסטוריה ובספרות", עיונים בתקומת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, כרך 7 (1997), עמ' 486-463.
"דמוקרטיה איננה מצב טבעי" פנים, כתב עת לתרבות ולחינוך, מס' 29, סתיו 2004.
"מי מפחד ממשיחיות?", עיונים בתקומת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, כרך 14(2004), עמ' 609–600.
"מרכיבי היסוד במורשת המרכסיסטית – תיאוריה ופרכסיס", בעיות בינלאומיות, חוברת 14, מס' 2-1 (27), 1975, עמ' 20-6.
“Plekhanov and the First World War – Why ‘Defencism’?”, Slavic and Soviet Series, III, no. 1, 1978, pp. 48-57.
“Zemlya vs. Volya – From Narodnichestvo to Marxism”, Soviet Studies (Glasgow University), vol. 1 no. 3, 1978, pp. 297-312.
"הדואליות של פלכנוב – פרשנות אידיאולוגית", הרבעון למחקר חברתי, מס' 20, עמ' 56-35.
"דוקטור פאוסטוס ושניות הקיום – פרשנות דיאלקטית לתומאס מאן", בקורת ופרשנות, מס' 12-11, 1978, עמ' 258-245.
"על המשיחיות המדינית והקבלותיה התיאולוגיות", דעת, כתב עת לפילוסופיה יהודית ולקבלה, מס' 3-2, 1978-9, עמ' 229-217.
"עם ישראל ומלכות שמים – עיונים במושג התיאוקרטיה היהודי", סדנא ברעיון הברית, מס'11, 1978.
"על רעיון המשיח", סדנא ברעיון הברית, מס' 7, 1978.
"פרשנות היסטורית-תיאולוגית", סדנא ברעיון הברית, מס' 25, 1985.
"הגיבורה הרוסית כמיטאפורה פוליטית – מקרה מדגים בספרות ומהפכה", בקורת ופרשנות, מס' 24, 1988, עמ' 53-35.
"ז'אן ז'אק רוסו ומיקומו ברצף המחשבה הפוליטית המערבית", הרבעון למחקר חברתי, מס' 21.
 
“Interpretation Historica e Ideologia Politica”, Dialogo, no. 18, 1987.
 

 

קורסים

18-108 תולדות הרעיון המדיני

18-929 ספרות והיסטוריה

תחומי מחקר

1.   תרבות,  זהות ולאומיות.
2.   דת ולאומיות ביהדות.
3.   ספרות והיסטוריה.
4.   רדיקליזם ותנועות מהפכניות באירופה במאות הי"ט והכ'.
5.  לימודים רוסיים.