אינטגרציה פוליטית ולאומית בגרמניה ובארצות הברית, 1865- 1918

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: