טפסים

 על מנת להגיש בקשות שונות לרשויות האוניברסיטה עומדים לרשותכם טפסים משני סוגים:

א. טפסים מקוונים- גישה אליהם דרך תפריט סטודנטים > מערכת אישורים. (להלן הקישור):

dory.os.biu.ac.il/TfsStdWeb/

ב. טפסים לא מקוונים שהגישה אליהם דרך תפריט  הטפסים באתר האוניברסיטה (להלן הקישור):

 

טפסים מחלקתיים

שימו לב!! יש לשמור את הטופס במחשב האישי לפני מילוי הפרטים. בסיום מילוי הטופס יש לשמור אותו שנית ורק אז לצרפו לדוא''ל.