סמינר מחלקתי

הבישוף המומר מבורגוס: תיאולוגיה נוצרית בשבח ישראל

מרצה: ד"ר יוסי ישראלי

 

ביום שני, ה' בשבט (6.1.2014), התקיים סמינר מחלקתי בו הרצה ד"ר יוסי ישראלי על הנושא "הבישוף המומר מבורגוס: תיאולוגיה נוצרית בשבח ישראל". ההרצאה עסקה בבישוף פאבלו דה סנטה-מריה שהיה בעברו חכם יהודי בשם שלמה הלוי והמיר את דתו לנצרות סמוך לפרעות שנערכו ביהודי ספרד בשנת קנ"א, 1391. ד"ר ישראלי הראה כיצד פיתח פאבלו גישה יוצאת דופן בעולם הנוצרי בנוגע ליחס לעם ישראל, במסגרתה הוא הדגיש, לצד הביקורת על עם ישראל, גם את המשותף בין הנצרות ליהדות ואת האפשרות להשתמש במסורות יהודיות מתקופת חז"ל להבנת האוונגליונים, המתארים את ישו ותלמידיו. כמו כמה מלומדים נוצרים שקדמו לו, פאבלו טען שחלק מחכמי ישראל בתקופת המשנה היו למעשה נוצרים שקיבלו את ישו כמשיח.

ד"ר יוסי ישראלי הוא עמית מחקר בפרויקט I-core שעוסק בחקר מומרים יהודים לנצרות ולאסלאם, המשותף לאוניברסיטת בר אילן ולאוניברסיטאות אחרות.

 

 

 

 

 

 

 

 

היסטוריה היום- הסודות הגלויים של המקצוע

 

פאנל בהשתתפות:

ד"ר דורון אברהם, ד"ר דב סטוצ'ינסקי, ד"ר יוסי ליברזון

מנחה: פרופ' דניאלה דוויק

 

ביום שני 4 בנובמבר 2013 התקיים מפגש פתיחה של הסמינר המחלקתי של המחלקה להיסטוריה כללית באולם בק. המפגש היה בצורת פאנל של דוברים בנושא "היסטוריה היום – הסודות הגלויים של המקצוע" והשתתפו בו ד"ר דורון אברהם, ד"ר דב סטוצ'ינסקי וד"ר יוסי ליברזון. מנחת הפאנל היתה פרופ' דניאלה דוויק.

באמצעות סדרת שאלות שהופנו לסירוגין לכל אחד מהמשתתפים, דיברו השלושה על עבודת המחקר האישית שלהם ועל האתגרים ואופי העבודה הכרוכים בה.

ד"ר דורון אברהם סיפר כי הוא מתעניין בהגות פוליטית בגרמניה מסוף המאה ה-18 ובחברה ותרבות במשטרים טוטליטאריים. המחקר שהוא עוסק בו בימים אלה כרוך בשאלות של שפה והיסטוריה ובעיקר בניתוח של מטפורות המשמשות בטקסטים על מנת להביע רעיונות פוליטיים וחברתיים. הוא ציין כי העונג שבגילוי מהווה מבחינתו חלק מלהיב במחקרו והצביע על המנחה שלו, פרופ' שולמית וולקוב מאוניברסיטת תל אביב, כעל דמות אשר משפיעה עליו במחקריו עד היום.

ד"ר דב סטוצ'ינסקי הסביר כי הוא מוצא במחקריו עניין מיוחד בפער שבין טקסט לבין כוונת המחבר וייחס את המניע למחקריו בתשוקה לעסוק בנושאים מוזנחים שלא זכו למחקר ראוי. הוא גם ציין כי הוא נהנה במיוחד לחלוק על אחרים במחקריו ולהציע ראיה אחרת. עם זאת, ד"ר סטוצ'ינסקי הזכיר גם את הרגשות העולים בו לנוכח מקורות קשים לקריאה – בעיקר תיקי אינקוויזיציה – כאשר הוא מנסה מתוך התיאורים הקשים לבדוק באיזו מידה מדובר בזיוף או בתיאור אמין. לבסוף, הדגיש ד"ר סטוצ'ינסקי כי לשם מימוש מוצלח של אתגרי המחקר יש צורך בפנאי הן חיצוני מטרדות היומיום והן פנימי, כלומר שלוות הנפש.

 

מחקרו של ד"ר יוסי ליברזון עוסק בקריאה קפדנית של טקסטים, בעיקר אפלטון, מתוך ניסיון להתחקות אחר כוונת המחבר בהקשרה ההיסטורי והפילוסופי. הוא ציין כי לא אחת סטודנטים אשר שואלים שאלות או מעירים הערות בקורסים מעוררים אותו למחשבה ופותחים בפניו כיווני מחקר חדשים. הוא גם ציין את ההשראה שהוא שואב במחקריו מהמנחה שלו, פרופ' יוחנן

גלוקר, ובהוראתו – מפרופ' אוריאל סימון, והסביר כי הוא דן במחקריו עם קבוצת עמיתים ולא מנהל מחקר אינדיבידואליסטי שבו החוקר מצוי בדיאלוג עם הטקסט בלבד.