מועדון הקריירה של בר- אילן- ליווי תעסוקתי לסטודנטים.ות- אירוע חשיפה