הזדמנות: צוותי מחקר

שלום וברכה,

מחלקת היסטוריה של צה"ל מחפשת סטודנטים לצוותי מחקר. לפרטים, נא לפנות לד"ר טל טובי: 

tal.tovy@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 12/03/2024