הודעה על מיקום המזכירות

בשל שיפוצים, מזכירות החוג פועלת באופן זמני בבניין 1004 קומה 3 חדר 308 (במחלקה לערבית). 

המעוניינים להיפגש עם גב' אוריאן יחזקאל, מרכזת המחלקה, מתבקשים לפנות למשרד זה.

תאריך עדכון אחרון : 03/01/2024