מעבר זמני לבנין 1004

הודעה חשובה לכל באי המחלקה:
עקב שיפוצים במחלקה שיחולו בתאריך 3.9.2023 ועד להודעה חדשה, מזכירות המחלקה עוברת לבניין 1004 חדר 308 קומה 3 (במחלקה לערבית).
הודעה תימסר עם חזרת המזכירות למשכנה הרגילדעה תימסר עם חזרת מזכירות המחלקה למשכנה הרגיל.

תאריך עדכון אחרון : 23/08/2023