ישר כח למצטייני הפקולטה למדעי הרוח בדגש על הסטודנטים שלנו במחלקה!

רשימת מצטייני הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן רואה כיעד מרכזי את טיפוח ועידוד המצוינות בקרב הסטודנטיות והסטודנטים.

השנה יוענקו מלגות למצטיינים העושים את צעדי המחקר הראשונים שלהם במסגרת לימודי התואר השני והדוקטורט בפקולטה שלנו, וגם יוענקו פרסים למצטייני הדקן. 

אנו - הסגל האקדמי והמנהלי בפקולטה - גאים ומתברכים בהישגיהם המצוינים של תלמידותינו ותלמידינו.
כל הכבוד! עלו והצליחו!

מצטיינים

תאריך עדכון אחרון : 08/05/2023