כנס לציון יום האישה הבינלאומי, הרצאתה של פרופ' אניטה שפירא