חווית המלחמה של יהודים- אנגלים ששירתו בחזית במלחמת העולם הראשונה