ההשפעה הרפואית של צום של יממה על הריון והשלכותיה ההלכתיות

סטודנט/ית
שי וייסבורט
שנה
2023
תואר
PhD
תקציר

מנחים:

פרופ' זיבוטבסקי ארי+פרופ' שימל מיכאל+ד"ר סלע חן

תאריך עדכון אחרון : 21/02/2023