האם ניתן להסתמך על נתוני העתק (Big Data) בדיני נפשות כברפואה: עמדות הלכתיות ורפואיות?

סטודנט/ית
ירון בן זכאי
שנה
2023
תואר
PhD
תקציר

מנחים:

פרופ' זיבוטבסקי ארי+ד"ר שלר יהונתן+פרופ' קלר נתי

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2023