הדימוי הנשי והשינוי במעמד הנשים בבריטניה, כפי שבאו לידי ביטוי בספרות ההדרכה לנשים בשנים 1867 – 1928.