מלגת יעקב עובד

למידע כללי על מלגות יד טבנקין לחץ כאן 

מלגות יד טבנקין 

גובה המלגה: 4000 ש''ח 

המלגה תינתן על עבודות מחקר של תלמידי תואר שני או שלישי 

מועד הגשה: עד תאריך 31.12.2020

כתובת למשלוח:  yadtabmaz@bezeqint.net

לטופסי הגשה ולפרטים נוספים  לחץ כאן 

 

מלגת יעקב עובד לעידוד חקר הקהילות השיתופיות בארץ ובעולם 

גובה המלגה: 10,000 ש''ח 

יש לשלוח: פירוט נושא המחקר, תכנית המחקר כולל ראשי פרקים וביבליוגרפיה 

מועד הגשה: עד תאריך 31.12.2020

כתובת למשלוח:  yadtabmaz@bezeqint.net

לטופסי הגשה ולפרטים נוספים  לחץ כאן