מראה, מראה שעל הקיר מגפה יש להכיר

 

בהתאמה מושלמת לנגיף שמעסיק את כולנו בימים אלה, כולם מוזמנים לקרא בהנאה את חוברת המאמרים של חברי וחברות סגל הפקולטה למדעי הרוח בנושא מגפות 

"להביא את העתיד, היום"