קורס בינלאומי קיץ 2017

התמודדות של דתות עם אתגרים משותפים לאורך הדורות

מספר קורס 18-613-01 (סמסטר ב'), נקודות זיכוי:  1 נ"ז,
יתקיים אי"ה בתאריכים י"ח-כ"ג בתמוז ( 12-17/7/2017)

 

תקציר:

דווקא בימים שבהם מוצגות דתות כעוינות זו לזו, סדנה זו נועדה להציג רגעים היסטוריים חשובים שבהם שלושת הדתות המונותאיסטיות, האסלאם, היהדות והנצרות התמודדו עם אתגרים משותפים. לא פעם עוררו אתגרים אלה תגובות מקבילות ואפילו פעילות אינטלקטואלית משותפת, המבוססת על חילופי רעיונות גלויים או סמויים. בין הנושאים שידונו בה יהיו: אסלאם, יהדות ונצרות ואתגר הפילוסופיה האריסטוטלית בימי הביניים; האתגר המודרני של נאורות ולאומיות; דתות וחילון; והאתגר העכשווי של דיאלוג בין-דתי. הבנת ההתמודדות המשותפת עם אתגרים בעבר, יכולה לעודד גם נכונות גדולה יותר לשיתוף פעולה בעתיד.

 

הסדנה כוללת הרצאות של מרצים מהמחלקה להיסטוריה בבר אילן ושל מרצים מאוניברסיטאות אחרות, מהארץ ומהעולם, וכן סיורים חינוכיים. היא חלק מפעילויותיו של קבוצת מחקר בינ"ל חדשה המבוססת על מכון קנן לאתיקה באוניברסיטת דיוק בארה"ב, הפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטת לייפציג בגרמניה והפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת בר אילן. במסגרת הקורס ישתתפו גם תלמידים מגרמניה ומארה"ב. 

הקורס יכלול ביקור בכפר רפאל (כפר אנתרופוסופי) ובבי"ס יהודי-ערבי.

סטודנטים בעלי יכולת שיחה באנגלית ובעלי רקע בלימודי דתות מוזמנים להירשם דרך המחלקה להיסטוריה כללית.