ציונים מול קומוניסטים:הונגריה, 1949-1945

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: