פעילותו המדינית של חיים וייצמן בתקופת מלחמת העולם השניה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1979