השתלבותם של יהודים בתפקידים בכירים במינהל הבריטי בממשלת המנדט: 1948-1920

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: