התגובה הפוליטית-ציבורית של יהדות אמריקה לשואה בשנים 1939-1945

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1985