הצבא הבריטי ומקומו בחיים הפוליטיים של בריטניה בשנים 1760-1714

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1973