המשרד הארצישראלי בבודפשט: פעילותיו בתחום ההצלה בשנים 1045-1943 ואופן עיצובן בזיכרון הקולקטיבי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: