עונש המוות בימי הביניים המוקדמים (900-400 לספירה): תיאולוגיה, חקיקה וביצוע

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: