נכות ומוגבלות פיסית באנגליה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה (המאות ה-16-14)

סטודנט/ית
שי לסרמן
שנה
2014
תואר
PhD

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2016