נכות ומוגבלות פיסית באנגליה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה (המאות ה-16-14)

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: