שאלת נאמנותה של ההנהגה הדרומית כלפי הברית המתחדשת בתקופת השיקום בארה"ב

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: