מפציפיזם לשיתוף פעולה- חוגים פציפיסטיים מקרב הסוציאליסטים והסינדיקליסטים בצרפת בשנות השלושים ודרכם לשיתוף הפעולה עם הגרמנים בשנות הכיבוש 1944-1934

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1984