היחסים בין הרבנות הראשית לארץ ישראל והשלטון המנדטורי: (תרצ"ו-תש"ה) 1936-1945

סטודנט/ית
שולמית אליאש
שנה
1986
תואר
PhD
תקציר

שנת 1979

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2016