היחסים בין הרבנות הראשית לארץ ישראל והשלטון המנדטורי: (תרצ"ו-תש"ה) 1936-1945

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1979