ולתר ראתנאו 1914-1919: בין קיסרות לריפובליקה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1973