המחלוקת סביב "חוק היהודים" באנגליה של 1753: פולמוס פוליטי או סכסוך תרבותי חברתי?

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: