קרב היבשה בעידן הגרעיני: התפתחות הדוקטרינה להפעלת כוחות היבשה הסובייטים בעידן הגרעין ממלחמת העולם השנייה עד לתחילת שנות ה-70

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: