עמדות מנטליות ואידולוגיה של דוברי עסקים גדולים בארה"ב, 1919-1929

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1980