דיון סביב דימויו של הוורמכט כפי שהוצג בצילומי העיתונות הגרמנית בשנים 1945-1950

סטודנט/ית
רומי נודלמן
שנה
2014
תואר
MA

תאריך עדכון אחרון : 10/08/2016