דיון סביב דימויו של הוורמכט כפי שהוצג בצילומי העיתונות הגרמנית בשנים 1945-1950

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: