לויד ג'ורג' כאסטרטג מודרני: מאפיינים מדיניים וצבאיים עיקריים 1918-1914

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1981