גילוי וכבוש אמריקה ואידיאולוגיה אפיפיורית: "בולות ההענקה" של האפיפיור אלכסנדר ה- VI בחינה מחודשת

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: