יהודי מקנאס במאות י"ח-י"ט

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

שנת 1980